Het grote frobelboek voor adviseurs: speelruimte creëren in organisaties
20 november 2023 
1 min. leestijd

Het grote frobelboek voor adviseurs: speelruimte creëren in organisaties

Inleiding

In het boek "Het grote frobelboek voor adviseurs" van Ben Kuiken en Marijne Vos wordt het belang van speelruimte in organisaties benadrukt. De auteurs stellen dat speelruimte nodig is voor creativiteit, innovatie en persoonlijke ontwikkeling. Ze zien adviseurs als belangrijke spelers in het creëren van speelruimte.

In dit blog bespreken we de belangrijkste inzichten uit het boek. We gaan in op de volgende vragen:

 • Wat is speelruimte?
 • Waarom is speelruimte belangrijk?
 • Hoe kunnen adviseurs speelruimte creëren?

Wat is speelruimte?

Speelruimte is een voorwaarde voor creativiteit, innovatie en persoonlijke ontwikkeling. Het is een omgeving waarin mensen zich vrij voelen om te experimenteren, fouten te maken en nieuwe dingen te leren.

Speelruimte kan op verschillende manieren worden gecreëerd. Het kan gaan om fysieke ruimte, zoals een speelruimte op het werk, maar ook om mentale ruimte, zoals ruimte om te denken en te reflecteren.

Waarom is speelruimte belangrijk?

Speelruimte is belangrijk omdat het:

 • Creativiteit en innovatie stimuleert.
 • Mensen helpt om nieuwe dingen te leren en te ontwikkelen.
 • Werkplezier en motivatie verhoogt.
 • De productiviteit en efficiëntie van organisaties kan verbeteren.

Hoe kunnen adviseurs speelruimte creëren?

Adviseurs kunnen speelruimte creëren door:

 • De nadruk te leggen op het belang van speelruimte.
 • Mensen te helpen om hun speelse kant te ontdekken.
 • Creatief te zijn in het bedenken van nieuwe manieren om speelruimte te creëren.

Concrete tips voor adviseurs

In het boek worden een aantal concrete tips gegeven voor adviseurs die speelruimte willen creëren. Hieronder volgen enkele van deze tips:

 • Begin bij jezelf. Als adviseur moet je zelf bereid zijn om te spelen. Laat zien dat je openstaat voor nieuwe ideeën en dat je niet bang bent om fouten te maken.
 • Stel vragen. Stel mensen vragen die hen aan het denken zetten en die hen uit hun comfortzone halen.
 • Laat mensen experimenteren. Geef mensen de ruimte om nieuwe dingen uit te proberen, ook al mislukken ze daarin.
 • Creëer een veilige omgeving. Mensen moeten zich veilig voelen om te spelen, zonder bang te zijn om beoordeeld te worden.

Conclusie

Het boek "Het grote frobelboek voor adviseurs" is een aanrader voor alle adviseurs die willen bijdragen aan een meer speelse en innovatieve werkomgeving. Het boek biedt een aantal concrete tips die adviseurs kunnen helpen om speelruimte te creëren.

Persoonlijke reflectie

Ik ben het eens met de auteurs dat speelruimte belangrijk is voor creativiteit, innovatie en persoonlijke ontwikkeling. Ik vind het ook belangrijk dat adviseurs een rol spelen in het creëren van speelruimte.

Ik denk dat adviseurs speelruimte kunnen creëren door:

 • Een open en nieuwsgierige houding te hebben.
 • Mensen te stimuleren om buiten hun comfortzone te stappen.
 • Creatief te zijn in het bedenken van nieuwe manieren om te leren en te ontwikkelen.

Ik ben van mening dat adviseurs een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan een meer speelse en innovatieve werkomgeving.